English

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm 2021

Sản xuất công nghiệp trong tháng Mười khởi sắc khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước được khôi phục trong trạng thái bình thường mới. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2021 ước tính tăng 6,9% so...

Báo cáo tổng quan thị trường tài chính 2017

Chính phủ Trung Quốc cho biết, từ tháng 10/2018 ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân sẽ được điều chỉnh tăng từ mức 3.500 NDT/tháng lên mức 5.000 NDT/ tháng

Báo cáo Tổng quan Thị trường tài chính 2016

Năm 2016, kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng ở mức thấp trong vòng 5 năm liên tiếp (dưới mức 3,7% của năm 2010). IMF dự báo năm 2016 tăng trưởng ở mức 3,1% (thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với năm 2015)