English

Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 5.2023

Sản xuất công nghiệp tháng Năm có những dấu hiệu khởi sắc hơn so với tháng Tư, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Năm ước tính tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế thế...

Báo cáo tình hình KTXH tháng 4 năm 2023

Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Tư được các Bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước...

Báo cáo tình hình KTXH quý I.2023

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I năm 2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý I năm 2020 trong giai đoạn 2011-2023 . Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,52%, đóng...

Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội 2 tháng đầu năm 2023

Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Hai được các Bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công đặc biệt là các dự án chuyển tiếp. Tính chung hai tháng đầu năm 2023, vốn...

Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 1.2023

Trong tháng 01/2023, số ngày làm việc ít hơn 8-10 ngày so với tháng trước và cùng kỳ năm trước , nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất trong tháng trước để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán, số lượng đơn đặt hàng và quy...

Báo cáo tình hình KTXH quý IV và cả năm 2022

GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 do nền kinh tế khôi phục trở lại. Trong mức tăng của tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng...