English
01/072019
Bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng năm 2019 qua các con số

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước 6 tháng đầu năm 2019 đạt mức tăng trưởng khá, đạt 6,76%. Kinh tế vĩ mô ổn định, xuất khẩu tạo dấu ấn quan trọng, niềm tin người tiêu dùng đạt mức kỷ lục, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 năm 2017-2019.

Bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng năm 2019 qua các con số - Ảnh 1.
Bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng năm 2019 qua các con số - Ảnh 2.
Bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng năm 2019 qua các con số - Ảnh 3.
Bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng năm 2019 qua các con số - Ảnh 4.

Góc độ sử dụng GDP 6 tháng năm 2019

Bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng năm 2019 qua các con số - Ảnh 5.

Cơ cấu nền kinh tế 6 tháng

Bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng năm 2019 qua các con số - Ảnh 6.

Tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam nửa đầu năm 2019

Bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng năm 2019 qua các con số - Ảnh 7.
Bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng năm 2019 qua các con số - Ảnh 8.
Bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng năm 2019 qua các con số - Ảnh 9.

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài

Bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng năm 2019 qua các con số - Ảnh 10.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng năm 2019 qua các con số - Ảnh 11.

Lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 năm

Nguồn: cafef.vn