English
14/122018
Cách mạng 4.0 xóa nhòa khoảng cách giữa thế giới thực với thế giới ảo

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang xóa nhòa khoảng cách giữa thế giới thực với thế giới ảo thông qua các công nghệ tiên tiến, sự sáng tạo không ngừng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải nhấn mạnh: Cách mạng công nghiệp 4.0 đang xóa nhòa khoảng cách giữa thế giới thực với thế giới ảo thông qua các công nghệ tiên tiến, sự đổi mới, sáng tạo không ngừng. Đặc biệt, mức độ ảnh hưởng, lan tỏa của cuộc cách mạng này diễn ra trên quy mô toàn cầu, với tốc độ nhanh hơn những gì đã xảy ra từ trước đến nay và dự báo sẽ làm thay đổi toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị trên toàn thế giới.

Đây là cơ hội lớn để nước ta thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế, bởi cả thế giới đều bước vào cuộc cách mạng 4.0 cùng một vạch xuất phát. Để nắm bắt được cơ hội này, cần có những thay đổi mạnh mẽ về chính sách, tăng cường đầu tư và phân bố hợp lý nguồn vốn đầu tư cho phát triển công nghệ, đặc biệt là hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, kết hợp thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực.

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang xóa nhòa khoảng cách giữa thế giới thực với thế giới ảo. (Ảnh minh họa: KT)

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải nhấn mạnh: “Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ ngành có liên quan cần khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ xem xét, thống nhất ban hành khung chính sách xứng tầm, mang tính đột phá, tạo hành lang pháp lý cho lĩnh vực này phát triển, thúc đẩy sự phát triển của toàn nền kinh tế”.

Nguồn: vov.vn