English
23/032020
Chi bộ 5 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Sáng ngày 23/3, tại trụ sở Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Chi bộ 5 (Trung tâm Thông tin Giám sát tài chính Quốc gia) trực thuộc Đảng bộ Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tham dự Đại hội có toàn thể Đảng viên trong Chi bộ, đại diện các tổ chức đoàn thể. Đại hội vinh dự được Bí thư Đảng Ủy – Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khách tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội Chi bộ 5 nhiệm  kỳ 2020 – 2022.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ 5 đạt được những kết quả tích cực. Chi bộ triển khai đầy đủ và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng ủy các cấp đến toàn thể đảng viên; Chủ động, tích cực trong việc phối hợp với Ban Giám đốc Trung tâm để chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trung tâm, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ và của Ủy ban; Tăng cường nắm bắt kịp thời diễn biên tư tưởng của đảng viên, có những biện pháp động viên, khích lệ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, do đó nhận thức của cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ chính trị và tinh thần trách nhiệm đối với công việc được nâng cao; Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai bài bản, nâng cao chất lượng. Mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện theo Quy định 08-QĐi/TW, của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2022 : Chi ủy Chi bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Trung tâm, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên vào điều kiện cụ thể của đơn vị. Nâng cao chất lượng hệ thống dữ liệu thông tin và từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin giám sát tài chính quốc gia đảm bảo cung cấp thông tin chất lượng, kịp thời và đảm bảo phục vụ công tác phân tích, đánh giá, dự báo kinh tế vĩ mô và hệ thống tài chính, theo kịp với thay đổi về chính sách và yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra…

Đại hội cũng đã nghe báo cáo kiểm điểm cấp ủy; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo Đại hội Đảng bộ Ủy ban; văn kiện Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020–2022. Sau phần trình bày báo cáo, Các đảng viên thuộc Chi bộ đã phát biểu, thảo luận và cho nhiều ý kiến đóng góp.

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy mới, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Cấp ủy Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020 – 2022 được bầu gồm 02 đồng chí; trong đó đồng chí Phạm Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Khách tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Chi ủy chi bộ 5 nhiệm kỳ 2020-2022.

Trong phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Khách đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực và cố gắng và kết quả đạt được của tập thể Chi bộ 5 trong nhiệm kỳ 2017-2020. Trong bối cảnh Trung tâm đang tái cơ cấu theo mô hình hoạt động mới, Chi ủy và Ban lãnh đạo Ủy ban cần căn cứ kế hoạch và chỉ đạo của Đảng ủy Ủy ban, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân, trong đó, cán bộ, đảng viên là lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy và đơn vị gương mẫu thực hiện trước. Mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy,  đơn vị nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Thực hiện tổ chức đối thoại những vấn đề còn vướng mắc, phát huy dân chủ, tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên có ý thức, trách nhiệm trong công việc; lãnh đạo công tác dư luận xã hội hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Khách phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Chi bộ Phạm Xuân Hùng đã cảm ơn sự quan tâm chỉ của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Ủy ban. Những chỉ đạo sâu sát, kịp thời này là định hướng đồng thời là nguồn động viên tích cực để cán bộ, đảng viên Trung tâm quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như chuyên môn trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng hi vọng và tin tưởng, Chi bộ sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo và quan tâm hơn nữa của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Ủy ban trong nhiệm kỳ tới. 

Đồng chí Phạm Xuân Hùng Bí thư Chi bộ phát biểu tại Đại hội

VT