English
15/062021
Chiến lược phát triển thị trường tài chính Việt Nam 2021-2025, tầm nhìn 2030

Ngày 15/6/2021, tại Trụ sở 109 Quán Thánh, Hà Nội, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổ chức Tọa đàm khoa học với Chủ đề "Chiến lược phát triển thị trường tài chính Việt Nam 2021-2025, tầm nhìn 2030".

Buổi tọa đàm diễn ra theo hình thức trực tuyến, dưới sự điều phối của Lãnh đạo Ban Nghiên cứu và điều phối chính sách giám sát, với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các bộ, ngành liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một số tổ chức tài chính và đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Ủy ban.

Nội dung buổi tọa đàm tập trung vào một số chủ đề chính:

Định hướng, giải pháp phát triển kinh tế số, ngân hàng số ở Việt Nam – do Ông Nguyễn Ánh Dương, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương trình bày; “Các đột phá chiến lược nhằm phát triển thị trường tài chính trong giai đoạn tới” – do Bà Lê Thị Thùy Vân, Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính trình bày; “Đổi mới mô hình, phương thức và nâng cao chuẩn mực giám sát thị trường tài chính Việt Nam” – do Ông Lê Trung Kiên, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước trình bày…

Bên cạnh đó là phần trình bày về Kết quả nghiên cứu của Đề án Chiến lược phát triển thị trường tài chính 2021-2025, tầm nhìn 2030của UBGSTCQG do Bà Nguyễn Thị Hải Bình, Phó Trưởng ban, Ban Nghiên cứu và điều phối chính sách giám sát trình bày.

BBT