English
28/062021
Chính phủ giảm 3.000 tỷ đồng các loại thuế, phí tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do Covid – 19

Chính phủ cho phép rà soát giảm 30 loại phí, lệ phí s đến hết 31/12/2021 để tháo gỡ khó khăn do tác động đại dịch Covid-19. Dự kiến, số giảm thu ngân sách từ phí, lệ phí hết năm nay ước 3.000 tỷ đồng...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/06/2021, quy định giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Thời gian giảm phí, lệ phí áp dụng kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021 với số giảm thu từ phí, lệ phí trong 6 tháng ước 1.000 tỷ đồng.

Nhiều mức phí, lệ phí được giảm cao như: giảm 50% mức thu 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách; giảm 20% mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không; ….

Thông tư này tiếp nối Thông tư số 112/2020/TT-BTC để gia hạn tiếp cho 29 loại phí, lệ phí đã được giảm trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời, bổ sung giảm thêm mức thu 01 khoản phí trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ Tài chính đánh giá, hiện nay dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, trong khu vực và tại Việt Nam. Một số địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới hầu hết các ngành kinh tế.

Dự báo kinh tế thế giới trong năm 2021 tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của Covid-19. Nhiều ngành, lĩnh vực trong nước gặp khó khăn. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, nhất là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, hàng không, vận tải….

Được biết, trong năm 2020, nhằm hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và thực hiện quy định của pháp luật phí, lệ phí, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực, chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát để ban hành 21 Thông tư điều chỉnh giảm 29 khoản phí, lệ phí.

Vào thời điểm cuối năm 2020, dịch Covid-19 trong nước cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần thời gian để phục hồi và phát triển, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục rà soát để giảm phí, lệ phí năm 2021.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 quy định kéo dài thời gian giảm 29 khoản phí, lệ phí đã giảm năm 2020 đến hết ngày 30/6/2021, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Số giảm thu từ phí, lệ phí trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 từ các Thông tư trên ước khoảng 2.000 tỷ đồng. Như vậy, sau khi áp dụng Thông tư 47, luỹ kế hết năm 2021, số giảm thu từ phí, lệ phí khoảng 3.000 tỷ đồng.

Trước đó, Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đã giao Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và thực hiện những chính sách cụ thể. Từ đó, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến xảy ra trong năm.

Nguồn: Vneconomy.vn