English
13/082019
Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Không để hai Sở giao dịch chứng khoán

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, chỉ tổ chức một sở giao dịch chứng khoán, và phải đặt ở chỗ nào quy mô thị trường sôi động nhất, chứ không nhất định là Thủ đô ở đâu thì đặt Sở Giao dịch chứng khoán ở chỗ đó.

Chiều 12/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi).

qh_vvex

Quang cảnh phiên họp – Ảnh VGP/Lê Sơn

Về mô hình của sở giao dịch chứng khoán, Uỷ ban Kinh tế nêu ra 3 phương án:

Phương án một, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Đây là phương án như Chính phủ đã trình nhưng có chỉnh lý theo hướng bổ sung thêm một số quyền hạn, nhiệm vụ tại Quyết định 48/2015/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

Phương án 2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính nhưng cần tăng thêm tính độc lập, thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, sát với pháp luật của những nước có mô hình tương tự.

Phương án 3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước độc lập, trực thuộc Chính phủ. Ủy ban có quyền chủ động xây dựng chiến lược, đề xuất chính sách với Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán; là cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước của Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, có đầy đủ quyền hạn quản lý, giám sát toàn diện thị trường, bảo đảm tính độc lập, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước độc lập giúp cho việc quản lý thống nhất ban hành quy chế, chủ động về tổ chức nhân sự, ngân sách sẽ tăng cường hiệu quả quản lý, tăng trách nhiệm của Ủy ban, nâng cao tính hiệu quả và hiệu lực của thị trường, góp phần quan trọng để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, với phương án này sẽ phát sinh thêm đầu mối trực thuộc Chính phủ.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, chỉ tổ chức một sở giao dịch chứng khoán, và phải đặt ở chỗ nào quy mô thị trường sôi động nhất, chứ không nhất định là Thủ đô ở đâu thì đặt Sở Giao dịch chứng khoán ở chỗ đó.

“Đặt ở đâu là do Chính phủ. Theo tôi nên để một Sở giao dịch chứng khoán, chứ không để 2 Sở giao dịch chứng khoán. Thị trường mình cũng còn nhỏ bé, không giống nước nào”, Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đánh giá, dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) đã được tiếp thu nghiêm túc, trên cơ sở tiếp thu, chỉnh lý, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội./.

Nguồn: toquoc.vn