English
29/042021
Cơ cấu kết hợp chung 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 868 người tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 27/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã ký Nghị quyết Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Danh sách gồm 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan có liên quan ở Trung ương, địa phương và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành là ngày 27/4.

Cơ cấu kết hợp chung của cả nước như sau:

– Người ứng cử là phụ nữ: 393 người, tỉ lệ 45,28%;

– Người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 185 người, tỉ lệ 21,31%;

– Người ứng cử là người ngoài Đảng: 74 người, tỉ lệ 8,53%;

Về trình độ chuyên môn:

+ Người ứng cử có trình độ trên đại học: 564 người, tỉ lệ 64,98%;

+ Người ứng cử có trình độ đại học: 294 người, tỉ lệ 33,87%;

+ Người ứng cử có trình độ dưới đại học: 10 người, tỉ lệ 1,15%;

Về trình độ lý luận chính trị:

+ Cử nhân: 55 người, tỉ lệ 6,34%;

+ Cao cấp: 587 người, tỉ lệ 67,63%;

+ Trung cấp: 111 người, tỉ lệ 12,79%;

+ Sơ cấp: 35 người, tỉ lệ 4,03%;

+ 80 người không có chứng chỉ về trình độ lý luận chính trị, tỉ lệ 9,22%.

– Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Hầu hết người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học.

– Người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử: 205 người, tỉ lệ 23,62%;

– Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 224 người, tỉ lệ 25,81%.

– Về độ tuổi bình quân (tính trung bình trong 868 người ứng cử): 46 tuổi (Người cao tuổi nhất là 77 tuổi, người trẻ tuổi nhất là 24 tuổi).

Trong số 203 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương:

– Các cơ quan Đảng: 11 người, tỉ lệ 5,42%;

– Cơ quan Chủ tịch Nước và các cơ quan tư pháp: 5 người, tỉ lệ 2,46%;

– Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương): 129 người, tỉ lệ 63,55%;

– Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an): 15 người, tỉ lệ 7,39%;

– Lực lượng vũ trang:

+ Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu): 12 người, tỉ lệ 5,91%;

+ Công an: 2 người, tỉ lệ 0,99%;

– Kiểm toán nhà nước: 1 người, tỉ lệ 0,49%;

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 28 người, tỉ lệ 13,79%.

Vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nguồn: vtv.vn