English
02/072024
Công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023

Sáng ngày 02/7/2024, tại trụ sở Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, đồng chí Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã đến công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023 đối với Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Năm 2023 và 6 tháng năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã chủ động và hoàn thành tốt chức năng là cơ quan tham mưu, tư vấn Thủ tướng Chính phủ trong công tác điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia, như: chủ động tổng hợp, phân tích tình hình kinh tế – tài chính trong và ngoài nước, xây dựng nhiều báo cáo định kỳ và chuyên đề đánh giá sự lành mạnh của hệ thống định chế tài chính Việt Nam; phân tích, đánh giá diễn biến, xu hướng phát triển của thị trường tài chính; nhận diện, cảnh báo và đánh giá rủi ro tiềm ẩn đối với các định chế tài chính; vấn đề rủi ro chéo, rủi ro liên thông giữa lĩnh vực ngân hàng – chứng khoán – bảo hiểm; đánh giá tác động qua lại giữa thị trường tài chính và kinh tế vĩ mô,… từ đó tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành nhiều giải pháp xử lý, phòng ngừa rủi ro, đảm bảo sự phát triển lành mạnh, ổn định của hệ thống tài chính Việt Nam; góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an toàn, anh ninh tài chính quốc gia.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng đơn vị đảm bảo an ninh, trật tự nói riêng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung được Đảng ủy, Lãnh đạo Ủy ban quan tâm, chỉ đạo, thực hiện. Qua đó, đã phát huy vai trong của cấp ủy Đảng tại cơ quan, huy động sức mạnh tinh thần, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tham gia bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đang viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đánh giá cao công tác phối hợp, bảo đảm an toàn về an ninh, trật tự của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia trong thời gian qua, đề nghị trong thời gian tới Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tiếp tục phối hợp với Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an trên các mặt công tác, duy trì và thực hiện tốt an ninh, trật tự tại cơ quan, tăng cường chia sẻ thông tin với các cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, đảm bảo an toàn hệ thống và sự phát triển lành mạnh, ổn định của thị trường tài chính.

Thay mặt Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, đồng chí Vũ Nhữ Thăng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an trong thời gian qua, đã phối hợp, hướng dẫn Ủy ban triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự. Trong thời gian tới, đề nghị Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an tiếp tục phối hợp, hỗ trợ để công tác đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự tại Ủy ban được thực hiện hiệu quả, toàn diện, trên cả khía cạnh tổ chức hoạt động của cơ quan và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần vào sự thành công phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

BTT