English
30/062020
Đại hội Đảng bộ Ủy ban lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 30/6/2020, tại trụ sở chính 109 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Ủy ban) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã được tổ chức và diễn ra trang trọng với sự tham dự của đ/c Phạm Quang Thao, Phó bí thư thường trực, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, cùng một số đồng chí đại diện cho các cơ quan gồm: Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ Tài chính. Về phía Ủy ban, có các các đồng chí Vũ Nhữ Thăng, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban, đồng chí Nguyễn Văn Khách, Bí thư Đảng ủy – Phó Chủ tịch Ủy ban, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Sau phần khai mạc, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã nghe các Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020-2025.

Các báo cáo đã làm nổi bật một chặng đường phát triển của Ủy ban. Trong  5 năm vừa qua, tình hình khu vực và thế giới đã có nhiều biến động sâu sắc, nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Trong nước, tình hình kinh tế-xã hội có bước phát triển nhưng chưa vững chắc; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị được đẩy mạnh đạt được nhiều kết quả nhưng vẫn còn một số hạn chế bất cập.

Trong bối cảnh ấy, thực hiện chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính; điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Ủy ban đã đoàn kết phát huy tinh thần sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chủ động triển khai các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ Ủy ban, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc xây dựng chương trình công tác của Đảng ủy và chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Tập trung chỉ đạo Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo chất lượng các báo cáo định kỳ, báo cáo tham mưu điều hành, dự báo kinh tế vĩ mô, báo cáo giám sát các tập đoàn tài chính, và các báo cáo đột xuất khác đã được các bộ, ngành và Chính phủ đánh giá cao.

Đảng ủy Ủy ban đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp với Ban lãnh đạo để chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô, giám sát thị trường tài chính, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế của đất nước. Một số nhiệm vụ chính trị triển khai trong nhiệm kỳ mang tính đột phá, tạo tiền đề cơ bản phát triển cho các năm tiếp theo của Ủy ban.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; tập trung thực hiện nhiều giải pháp sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác cán bộ, quy hoạch cấp ủy các cấp. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đổi mới với nhiều hình thức phong phú. Công tác phát triển Đảng, sinh hoạt cấp ủy; sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề ngày càng được đổi mới và đi vào nề nếp.

Trong phần tham luận về các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ lần này, các ý kiến tham gia cơ bản đều nhất trí với nội dung của Dự thảo báo cáo chính trị và đánh giá các báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có bố cục hợp lý, khoa học. Nội dung báo cáo phản ánh khách quan kết quả đạt được; thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế yếu kém, từ đó tìm ra nguyên nhân và đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho nhiệm kỳ tiếp theo. 

Sau đó, Đại hội cũng đã nghe các báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia thảo luận của đại diện các chi bộ thuộc Đảng bộ về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan trung ương.

Theo báo cáo tổng hợp, việc triển khai lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ cấp trên thời gian qua đã được các chi bộ tiến hành nghiêm túc, không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm, tâm huyết; nội dung thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, bám sát những gợi ý của cấp trên. Nhiều ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp có nội dung sâu và sát với chức năng nhiệm vụ và thực tiễn công tác của Ủy ban.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội cũng đã bầu ra một Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ mới, gồm 09 đồng chí:

  1. Vũ Nhữ Thăng – Phó Chủ tịch phụ trách;
  2. Nguyễn Văn Khách, Phó Chủ tịch;
  3. Phạm Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm Thông tin GSTCQG;
  4. Nguyễn Tất Thái, Chánh Văn phòng;
  5. Nguyễn Văn Thùy, Phó Trưởng ban phụ trách, Ban NC&ĐPCSGS;
  6. Vũ Thanh Xuyên, Phó Trưởng ban phụ trách, Ban GSTĐTC;
  7. Dương Thu Phượng, Trưởng phòng Hợp tác GSTC (Ban NC&ĐPCSGS);
  8. Trương Quang Hiệp, Phó Trưởng phòng, Phòng TCCB&ĐT (VP);
  9. Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch – Tài chính (VP).

Đại hội cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu (gồm 02 đồng chí chính thức, 01 dự khuyết) đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội cũng được toàn thể đại hội nhất trí thông qua và giao Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020 – 2025 căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, các nghị quyết chuyên đề, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Ủy ban lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

BBTW