English
01/062022
ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HCM ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Chiều ngày 31/5/2022, Đoàn thanh niên Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội Đoàn Thanh niên Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Xác định rõ nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban trong thời gian tới cần phát huy tốt hơn nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng và Chính phủ trong phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và ngược lại; điều phối hoạt động giám sát chung thị trường tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm).

Nhiệm kỳ 2017-2022, được sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đoàn Khối, sự quan tâm của Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Ủy ban đã chỉ đạo và triển khai các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên có điểm nhấn và chiều sâu; nội dung và hình thức hoạt động không chỉ được nâng lên về tần suất, số lượng mà chất lượng các hoạt động đã được nâng lên một bước. Các hoạt động hướng về cộng động, lan tỏa giá trị nhân ái là một trong những điểm sáng của Đoàn Thanh niên Ủy ban trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Ủy ban luôn giương cao khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia – Bản lĩnh, sáng tạo, tham mưu tốt, tư vấn giỏi, giám sát hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định thị trường tài chính và phát triển kinh tế đất nước bền vững”. Tinh thần của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ủy ban nhiệm kỳ 2022-2027 là Tiên phong – Gương mẫu – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển.

Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, đoàn kết và trí tuệ tập thể, Đại hội đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra. Với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 với 5 đồng chí. Đồng chí Dương Ngọc Sơn, được bầu làm Bí thư Đoàn Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

ĐTN