English
08/112018
Khóa đào tạo “Giám sát trên cơ sở rủi ro đối với lĩnh vực bảo hiểm và cảnh bảo sớm hệ thống tài chính”

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Cộng hòa Ailen (Chương trình IDEAS).

Tham dự khóa đào tạo cùng với cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn của Ủy ban  còn có một số học viên đến từ Bộ Tài chính, Viện quản lý kinh tế Trung ương…Quyền Chủ tich Ủy ban Trương Văn Phước, mặc dù bận công việc nhưng cũng đã rất quan tâm dành thời gian tới dự, phát biểu chỉ đạo và động viên các học viên hoàn thành tốt khóa học.

Qua 3 ngày học tập tích cực với sự tương tác lớn giữa giảng viên và học viên, khóa đào tạo đã trang bị cho học viên các kiến thức về giám sát theo rủi ro lĩnh vực bảo hiểm và tìm hiểu mô hình, các chỉ tiêu dự báo, cảnh báo sớm về rủi ro hệ thống, rủi ro chéo thị trường tài chính. Các nội dung chính bao gồm:Khái niệm về các rủi ro trong lĩnh vực bảo hiểm, hệ thống các chỉ tiêu cảnh báo rủi ro (key risk indicators);cách thức xác định Mức vốn đảm bảo khả năng thanh toán (SCR) và Mức vốn tối thiểu (MCR) theo PRISM, các kinh nghiệm về định phí bảo hiểm; Kinh nghiệm giám sát theo rủi ro (PRISM) trong lĩnh vực bảo hiểm; Xây dựng mô hình và các chỉ tiêu dự báo, cảnh báo sớm về rủi ro hệ thống, rủi ro chéo đối với thị trường tài chính. Qua đó, các kiến thức gặt hái được trong khóa học sẽ giúp cán bộ Ủy ban ứng dụng hữu ích và thực tế trong công tác chuyên môn của mình.

Phát biểu khai mạc và bế mạc khóa đào tạo, thay mặt Ban lãnh đạo Ủy ban, Phó Chủ tịch Hà Huy Tuấn đã đánh giá cao sự tâm huyết nhiệt tình giảng dạy và chia sẻ kiến thức của giảng viên,  tinh thần và kết quả học tập của học viên, yêu cầu các học viên cần tiếp tục đào sâu nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả các kiến thức đã gặt hái được trong khóa học để phục vụ hiệu quả và thiết thực công tác chuyên môn. Phó Chủ tịch cảm ơn và hi vọng có được sự hợp tác và hỗ trợ hiệu quả hơn nữa từ chính phủ Ailen trong thời gian tới.

Phòng TTTT