English
16/102020
NFSC cùng FSS Hàn Quốc phối hợp tổ chức Khóa đào tạo về chuẩn mực kế toán

Trong 2 ngày 16/10 và 27/10/2020 tại Trụ sở chính 109, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia phối hợp với Văn phòng Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) tổ chức Khóa đào tạo về chuẩn mực kế toán cho cán bộ Ủy ban. Các chuyên gia giảng dạy được mời từ KPMG Việt Nam.

(Ảnh: T.Thủy)

Nội dung chính của khóa học nhằm làm rõ sự khác biệt giữa nguyên tắc chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) liên quan đến một số hạng mục kế toán trong bảng cân đối kế toán của định chế tài chính (ngân hàng-chứng khoán-bảo hiểm). Trong đó, chuyên gia sẽ tập trung vào việc giúp các học viên nắm bắt đầy đủ các nguyên tắc chính sau:

o IFRS 15 – Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng

o IAS 1 – Trình bày báo cáo tài chính

o IAS 36 – Giảm giá trị tài sản o IFRS 13 – Đo lường giá trị hợp lý

o IAS 32 – Công cụ tài chính: Trình bày

o IFRS 7- Công cụ tài chính: công bố

o IFRS 9 – Công cụ tài chính

o IFRS 10 – Báo cáo tài chính hợp nhất

o IAS 37 – Các khoản dự phòng, nợ phải trả và tài sản tiềm tàng

(Khai mạc lớp học ngày 16/10/2020)

– Đánh giá tác động của sự khách biệt này trong việc tính toán các chỉ số tài chính của báo cáo tài chính (thực hành với ví dụ cụ thể).

– Hướng dẫn về phương thức phân tích lãi suất cộng dồn hợp lý dựa trên các hoạt động cụ thể của định chế tài chính (ví dụ ngân hàng thương mại); phương thức xác định tần xuất xảy ra lỗi báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại, đặc biệt về các khoản vay tái cấu trúc.

BBT