English
27/112020
Khóa đào tạo về phân tích số liệu

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổ chức Hội nghị tập huấn với chủ đề “Phân tích số liệu” vào các ngày từ 10-12/11 và 24-26/11/2020. Khóa học ngày 10-12/11/2020 diễn ra tại Ninh Bình, khóa học từ 24-26/11/2020 diễn ra tại Vĩnh Phúc.

Đây là những khóa học được Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổ chức trong khuôn khổ hoạt động năm 2020 của Dự án “Nâng cao năng lực trong lĩnh vực tài chính” (VIE/032). Học viên chủ yếu là cán bộ, chuyên viên thuộc Ủy ban và một số cơ quan khác (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Thống kê…).

Nội dung chính của khóa học gồm:

– Các vấn đề về Phân tích số liệu (Data analysis) của một tổ chức tài chính: Mục tiêu, nguồn số liệu, các công cụ được sử dụng; các kỹ năng cần thiết, các ưu điểm và bẫy khi phân tích số liệu,… ;

– Tổng quan về Phân tích số liệu trực quan (Data Visual Analytics): Xu hướng phân tích số liệu trực quan trong hiện đại, các thông lệ tốt…;

– Phân tích trực quan đối với số liệu của các tổ chức tín dụng và của nền kinh tế: các công cụ hiện có để thực hiện phân tích số liệu trực quan, các phương pháp thu thập số liệu để phục vụ phân tích, các bài tập thực hành.

Khoa học kỹ thuật đang phát triển như vũ bão, môi trường làm việc ngày càng được định hướng công nghệ hóa, các kỹ năng phân tích và thu thập dữ liệu sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động chuyên môn, đặc biệt là với các cơ quan/tổ chức nghiên cứu, tư vấn.

Những kiến thức và kỹ năng phân tích dữ liệu được nâng cao từ những khóa học này sẽ giúp cán bộ, công chức Ủy ban phát triển hơn nữa, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

BBT