English
21/062022
Khóa đào tạo về Tổng quan hệ thống cảnh báo sớm thị trường tài chính Hàn Quốc

Trong các ngày 15 đến 17/6/2022 tại Quảng Ninh, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Ủy ban) phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức khóa đào tạo “Tổng quan hệ thống cảnh báo sớm thị trường tài chính Hàn Quốc”. Khóa đào tạo – trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực cảnh báo sớm và quản lý rủi ro khu vực tài chính Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua KOICA – đã có sự tham gia của các học viên đến từ một số cơ quan thụ hưởng dự án (các Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) cùng các học viên đến từ các đơn vị thuộc Ủy ban. Các giảng viên đều từ các đơn vị chuyên môn thuộc Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS).

Trong 3 ngày liên tiếp, khóa đào tạo được truyền tải bởi các giảng viên từ FSS như Mr. Choi Kwang Shin, chuyên gia Vụ Điều phối giám sát (chuyên đề Hệ thống cảnh báo sớm FSS), Ms. Heo Sang Mi chuyên gia về rủi ro khu vực ngân hàng (chuyên đề Quy định tỷ lệ an toàn vốn BIS tại Hàn Quốc, Ms. Oh Ji Yeon, chuyên gia Vụ Thanh tra ngân hàng tiết kiệm tương hỗ (chuyên đề Hệ thống hành động kịp

thời với rủi ro của Hàn Quốc), và đáng chú ý là phần chuyên sâu về Hệ thống khắc phục rủi ro của Hàn Quốc do Mr. Lee Kang Hun, Giám đốc Dự án “Nâng cao năng lực cảnh báo sớm và quản lý rủi ro khu vực tài chính Việt Nam”.

Các học viên đã được giới thiệu tìm hiểu, được giải đáp và có cái nhìn tổng quan về phương pháp tiếp cận của FSS đối với các mô hình cảnh báo sớm cho các định chế tài chính, tiếp theo là các hoạt động thực tiễn giám sát và kiểm tra của FSS với việc thực hiện các chuẩn mực Basel II và Basel III tại Hàn Quốc, các nội dung khắc phục kịp thời với rủi ro của Ngân hàng tiếp kiệm hỗ tương (các ngưỡng và các biện pháp khắc phục, quy trình khắc phục…).

BBT