English
05/112018
Khóa tập huấn về “Chẩn đoán tổn thương tài chính”

Trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Ailen, thuộc Dự án Irish Aid, từ 29 đến 31/10/2018 tại Hải Phòng, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổ chức hội thảo tập huấn với chủ đề: “Chẩn đoán tổn thương tài chính”.

Nội dung chính của khóa tập huấn bao gồm những vấn đề như: Khái niệm tổn thương tài chính; nguyên nhân/nguồn gốc của tổn thương tài chính trong 3 lĩnh vực: tài khóa, hệ thống tài chính, cân bằng đối ngoại (external balance); các chỉ tiêu rủi ro chính; Quy trình, công cụ, mô hình chẩn đoán sâu hơn các rủi ro; Phương pháp chẩn đoán và đo lường tổn thương tài chính; Phân tích và đánh giá rủi ro qua các tình huống cụ thể… Các nội dung chính này sẽ được chuyển tải bởi Ông Paul Lyons, chuyên gia kinh tế cao cấp với 14 năm kinh nghiệm làm việc cho Ngân hàng Trung ương Ailen thực hiện.

Học viên của khóa tập huấn chủ yếu gồm các chuyên gia phân tích kinh tế, tài chính của Ủy ban, ngoài ra còn có thêm các học viên từ các bộ, ngành liên quan như  Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, các cơ sở đào tạo như Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng…