English
22/022024
Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương

Thực hiện Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Độc lập/Huân chương Lao động trên các phương tiện truyền thông của Ủy ban.

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia trân trọng gửi tới Nhân dân danh sách các cá nhân được đề nghị xét tặng Huân chương Lao động để xin ý kiến.

Mọi ý kiến vui lòng gửi về: Văn phòng Ủy ban, 109, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua Email: banbientap@nfsc.gov.vn.

Trân trọng./.

Danh sách đề nghị xét tặng:

  1. Huân chương Độc lập hạng Nhì: Ông Nguyễn Văn Khách – Phó Chủ tịch Ủy ban
  2. Huân chương Lao động hạng Ba: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó trưởng phòng, Văn phòng Ủy ban.

VP