English

Khóa đào tạo về phân tích số liệu

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổ chức Hội nghị tập huấn với chủ đề “Phân tích số liệu” vào các ngày từ 10-12/11 và 24-26/11/2020. Khóa học ngày 10-12/11/2020 diễn ra tại Ninh Bình, khóa học từ 24-26/11/2020 diễn ra tại Vĩnh Phúc.

NFSC cùng FSS Hàn Quốc phối hợp tổ chức Khóa đào tạo về chuẩn mực kế toán

Trong 2 ngày 16/10 và 27/10/2020 tại Trụ sở chính 109, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Ủy ban phối hợp với Văn phòng Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) tổ chức Khóa đào tạo về chuẩn mực kế toán cho cán bộ Ủy ban. Các chuyên...

Khóa tập huấn về “Chẩn đoán tổn thương tài chính”

Trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Ailen, thuộc Dự án Irish Aid, từ 29 đến 31/10/2018 tại Hải Phòng, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổ chức hội thảo tập huấn với chủ đề: “Chẩn đoán tổn thương tài chính”.

Khóa đào tạo “Giám sát trên cơ sở rủi ro đối với lĩnh vực bảo hiểm và cảnh bảo sớm hệ thống tài chính”

Trong 03 ngày từ ngày 28 đến 30/8/2017, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức khóa đào tạo “Giám sát trên cơ sở rủi ro đối với lĩnh vực bảo hiểm và cảnh bảo sớm hệ thống tài chính” tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.