English

Ủy ban vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

Với những thành tích đạt được trong quá trình 10 năm hình thành và phát triển, Ủy ban vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao Huân chương lao động hạng Ba (Theo Quyết định số 281/QĐ-CTN của Chủ tịch nước ngày 01/3/2018.