English
04/122020
Điều động, bổ nhiệm cán bộ

Ngày 03/12/2020, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc Ban Giám sát tập đoàn tài chính.

Nhằm từng bước kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ và tăng cường chuyên môn tại các đơn vị chức năng, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho đ/c Bùi Vũ Hồng Trang, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tổng hợp và Phân tích dữ liệu giám sát tài chính, Trung tâm Thông tin giám sát tài chính Quốc gia giữ chức vụ Phó Trưởng ban, Ban Giám sát các tập đoàn tài chính.

Sau khi trao quyết định, Phó Chủ tịch phụ trách Vũ Nhữ Thăng đã phát biểu và nhấn mạnh việc cần thiết phải tăng cường năng lực chuyên môn cho Ban Giám sát các tập đoàn tài chính trong bối cảnh phạm vi giám sát thị trường tài chính ngày một sâu rộng hơn, rủi ro trên thị trường tài chính ngày càng phức tạp mà khung pháp lý cho việc giám sát tập đoàn tài chính còn nhiều bất cập và thời gian tới Ban cần nỗ lực thực hiện các báo cáo chuyên môn.

Phó Chủ tịch phụ trách cũng mong muốn đ/c Trang phát huy năng lực chuyên môn cùng tập thể Ban Giám sát các tập đoàn tài chính sẽ phối hợp tốt, nỗ lực hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

BBT