English
14/122018
Báo cáo không đúng, một loạt nhà đầu tư bị phạt tiền

Theo đó, Chứng khoán Funan bị phạt 85 triệu đồng không lưu trữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán. Cụ thể, công ty không lưu trữ đầy đủ các tài liệu thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư và tư vấn tài chính cho khách hàng.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (mã PPI-HOSE) bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HOSE không đúng thời hạn về báo cáo tài chính quý 4/2016, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Tương tự, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (mã HU3-HOSE) bị phạt 60 triệu đồng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HOSE không đúng thời hạn về Báo cáo thường niên năm 2016, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017, Quyết định số 77774/QĐ-CT-KTT2 ngày 20/12/2016 về việc xử lý vi phạm về thuế của Cục thuế Hà Nội).

Cuối cùng, ông Trương Quang Vinh (Tp.HCM) bị phạt 27,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.

Cụ thể: ông Trương Quang Vinh, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi (mã BSQ-UpCoM) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu BSQ từ ngày 25/12/2017 đến ngày 19/1/2018 (khớp lệnh 24.800 cổ phiếu) nhưng đến ngày 26/1/2018, HNX mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Vinh; đăng ký mua 200.000 cổ phiếu BSQ từ ngày 8/3/2018 đến ngày 5/4/2018 (khớp lệnh 35.900 cổ phiếu) nhưng đến ngày 16/4/2018, HNX mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Vinh.

Nguồn: Vneconomy.vn