English
20/102023
Bắt đầu có nhà băng báo lãi tăng trưởng dương

Trong khi Saigonbank ghi nhận lợi nhuận quý 3 tăng trưởng dương thì 3 ngân hàng còn lại đều ghi nhận lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cập nhật ngày 19/10: Đã có 4 ngân hàng công bố BCTC quý 3, bắt đầu có nhà băng báo lãi tăng trưởng dương - Ảnh 1.

BCTC của Saigonbank cho biết, lợi nhuận trước thuế quý 3 của ngân hàng đạt 65 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này có được chủ yếu nhờ ngân hàng cắt giảm chi phí hoạt động (giảm 4,4% so với cùng kỳ xuống 149 tỷ đồng). Ngoài ra, chi phí dự phòng rủi ro cũng giảm 26% xuống 15 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng thu nhập hoạt động của Saigonbank trong quý 3 thực tế thấp hơn cùng kỳ. Các mảng kinh doanh chính của ngân hàng đều tăng trưởng âm, trong đó thu nhập lãi thuần giảm 3,7% xuống 206 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Saigonbank đạt 248 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét chung 9 tháng, động lực tăng trưởng chính của ngân hàng vẫn đến từ việc giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro (giảm 50% xuống còn hơn 100 tỷ đồng).

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản Saigonbank ở mức 29.681 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm. Hiện Saigonbank là ngân hàng có tổng tài sản thấp nhất trong 27 ngân hàng giao dịch trên sàn chứng khoán. Dư nợ cho vay khách hàng của Saigonbank tăng 4,3% lên 19.516 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 11,6% đạt 22.878 tỷ đồng.

Trước đó, VPBank, PGBank, BacABank đều công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận quý 3 tăng trưởng âm.

Tại VPBank , lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng trong quý 3/2023 đạt 3.117 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ, tuy nhiên đã có sự cải thiện so với quý 1 và quý 2/2023.

Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của VPBank hợp nhất đạt 8.279 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ. Một phần nguyên nhân sụt giảm này đến từ việc quý 1 năm ngoái ngân hàng có khoản thu đột biến từ thoả thuận bảo hiểm độc quyền.

Xét riêng ngân hàng mẹ, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ VPBank trong quý 3/2023 đạt 3.076 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế VPBank riêng lẻ đạt 10.973 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ.

VPBank có tốc độ tăng trưởng về quy mô thuộc hàng đầu thị trường trong năm nay. Trong đó, dư nợ cho vay ngân hàng mẹ tăng hơn 22%, huy động vốn từ khách hàng tăng tới 35% trong 9 tháng đầu năm, đều gấp nhiều lần so với trung bình toàn ngành.

BacABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2023 ở mức 77 tỷ đồng, giảm tới 73% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế BacABank đạt 551 tỷ đồng, giảm 23%.

PGBank báo lãi trước thuế quý 3/2023 là 56,6 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ. Tất cả các mảng kinh doanh bao gồm: thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán của PG Bank đều ghi nhận lãi quý 3 sụt giảm so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế ngân hàng này đạt 360 tỷ đồng, giảm 7%.

Nguồn: CafeF.vn