English
24/072020
Moody’s cập nhật xếp hạng tín dụng của 3 công ty tài chính và 2 ngân hàng Việt do tác động của Covid-19

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s vừa đưa ra thông báo mới về mức xếp hạng tín dụng của 3 công ty tài chính và 2 ngân hàng của Việt Nam.

3 công ty tài chính gồm FE Credit, Home Credit và SHB Finance; còn 2 ngân hàng là VP Bank (sở hữu FE Credit) và SHB (sở hữu SHB Finance).

Ngoại trừ xếp hạng tiền gửi ngoại tệ dài hạn của VPBank có triển vọng tiêu cực, tất cả triển vọng của các công ty tài chính và ngân hàng khác đều ở mức ổn định.

Moody’s giữ nguyên mức xếp hạng của FE Credit, Home Credit và SHB Finance vì kỳ vọng các tổ chức này có thể phòng tránh được các rủi ro về thanh khoản và khả năng thanh toán mà đại dịch Covid-19 gây ra nhờ 3 yếu tố. Thứ nhất là nền kinh tế Việt Nam đã sớm mở cửa trở lại sau khi kiểm soát dịch bệnh thành công, thứ hai là các điều kiện về nguồn vốn ổn định do được hỗ trợ bởi thanh khoản dồi dào sau khi chính phủ Việt Nam và cả các nước khác trên thế giới tung ra nhiều biện pháp hỗ trợ. Thứ ba là các công ty này có khả năng quản lý tốt những rủi ro tín dụng và thanh khoản trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bị gián đoạn vì dịch bệnh.

Trong giai đoạn từ kỳ xếp hạng gần nhất (07/4) đến nay, điều kiện thanh khoản và nguồn vốn của các công ty này vẫn ổn định nhờ thanh khoản ở cả trong nước và quốc tế đều dồi dào, tạo điều kiện để họ có thể đảo vốn cũng như tiếp cận nguồn vốn mới. Các công ty cũng đã đa dạng hóa nguồn vốn và giảm chi phí vốn.

Hoạt động kinh tế ở Việt Nam chỉ bị gián đoạn trong thời gian ngắn giúp hoạt động quản lý nợ quá hạn và thu hồi nợ của các tổ chức này không bị ảnh hưởng. Mặc dù Moody’s có nhìn thấy một vài dấu hiệu căng thẳng ở thời kỳ đầu, đặc biệt là trong tháng 4 do các biện pháp giãn cách xã hội, sau đó hoạt động thu hồi nợ đã hồi phục và tỷ lệ nợ quá hạn giảm xuống trong thời gian còn lại của quý II. Các công ty cũng đã triển khai chính sách quản lý rủi ro một cách thận trọng, ví dụ như siết chặt các tiêu chí trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Đối với VPBank, xếp hạng tín dụng cơ sở (BCA) được giữ nguyên ở mức B1 nhờ lợi nhuận cao hơn so với mức trung bình của ngành và nguồn vốn khỏe mạnh. Điểm yếu của VPBank là rủi ro tín dụng từ FE Credit (mảng tín dụng tiêu dùng nhắm đến nhóm khách hàng thu nhập thấp) và nợ tăng khá nhanh trong các năm trước. VPBank phụ thuộc vào nguồn vốn trên thị trường nhiều hơn so với các ngân hàng khác cũng được Moody’s xếp hạng do bản chất không nhận tiền gửi của FE Credit, nhưng Moody’s cho rằng các rủi ro có liên quan đến FE Credit sẽ được bù đắp bởi việc VPBank có nhiều tài sản có tính thanh khoản cao.

Đối với SHB, Moody’s giữ nguyên xếp hạng BCA ở mức B3 do ngân hàng có được những bước tiến vững chắc trong việc giải quyết các tài sản có vấn đề, mặc dù vẫn có những rủi ro như khả năng trả nợ của khách hàng giảm xuống do dịch bệnh hay “tấm đệm” hấp thụ lỗ của SHB còn khá mỏng. SHB cũng có nguồn vốn và lợi nhuận khiêm tốn so với các ngân hàng khác ở VIệt Nam được Moody’s xếp hạng.

Nguồn: Tổng hợp báo chí