English
07/122018
Ngân hàng chạy đua hoàn thành kế hoạch tăng vốn cuối năm

Đến thời điểm này (đầu tháng 12) có thể thấy phần lớn các ngân hàng sẽ đủ khả năng hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch lợi nhuận năm khi đến cuối quý 3/2018 lợi nhuận của 26 ngân hàng đã công bố BCTC đã thực hiện được 77% kế hoạch cả năm 2018, trong đó 21/26 ngân hàng hoàn thành được trên 70%.

Tuy nhiên, kế hoạch tăng vốn điều lệ và niêm yết trên sàn chứng khoán của nhiều ngân hàng vẫn chưa được thực hiện, chủ yếu ở nhóm ngân hàng nhỏ. Trong quý 4/2018, giai đoạn kết thúc năm, nhiều ngân hàng đã gấp rút thực hiện tăng vốn điều lệ, trong đó chủ yếu bằng phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng.

ABBank, một ngân hàng đang có vốn điều lệ ở mức hơn 5.300 tỷ đồng mới đây đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức tỷ lệ 7,4%, tương ứng với phát hành hơn 39,3 triệu cổ phiếu. Đây là phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua từ tháng 4/2018.

Trong khi đó, LienVietPostBank cũng đang chạy đua để nhanh chóng hoàn thành việc tăng vốn để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn do tốc độ tăng trưởng tài sản khá nhanh trong những năm qua. Ngân hàng sẽ phát hành 37,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn lên 9.875 tỉ đồng.

SeABank sau khi NHNN chấp thuận cũng vừa công bố thông tin về việc tăng vốn điều lệ lên 7.688 tỷ đồng thông qua 3 đợt phát hành tổng hơn 222,2 triệu cổ phiếu, trong đó bao gồm phát hành cho cán bộ nhân viên, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

TPBank ngày 10/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu và chia cổ cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tổng tỷ lệ 28%. Sau phát hành, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến tăng lên 8.566 tỷ đồng.

VIB cuối tháng 11 đã hoàn thành việc phân phối hơn 219 triệu cổ phiếu để chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 41,13% cho cổ đông. Theo đó vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 5.644 tỷ đồng lên 7.835 tỷ đồng.

Trước đó, một số ngân hàng khác cũng đã triển khai thực hiện tăng vốn trong hai tháng 11 và 12. VietBank hồi cuối tháng 10 thì thông qua việc thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và cho cán bộ nhân viên từ ngày 13-23/11.

Hai ngân hàng lớn là Vietcombank và BIDV cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Trong đó, Vietcombank sẽ chào bán riêng lẻ gần 360 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm tăng vốn điều lệ thêm gần 3.600 tỷ đồng. BIDV sẽ chào bán 603 triệu cổ phiếu cho một cổ đông chiến lược nước ngoài là KEB Hana Bank. Việc phát hành cổ phiếu của 2 ngân hàng này dự kiến tiến hành trong thời gian cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

Thời điểm đáp ứng chuẩn về Basel II đang đến gần trong khi cả hệ thống hiện nay mới chỉ có 2 nhà băng là Vietcombank và VIB hoàn thành. Lộ trình Ngân hàng Nhà nước đề ra là đến năm 2020, hệ thống ngân hàng Việt Nam phải có từ 12 đến 15 ngân hàng đáp ứng chuẩn Basel II. Theo đó, yêu cầu đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, nâng cao sức cạnh tranh trong hệ thống đẩy áp lực phải sớm tăng vốn của các ngân hàng ngày càng lớn, đặc biệt là ở nhóm ngân hàng nhỏ có vốn điều lệ từ 3.000-5.000 tỷ đồng.

Nguồn: Trí thức trẻ