English
04/052019
Tham vọng của các ngân hàng quy mô nhỏ

Tại đại hội cổ đông năm 2019, lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải (MSB) được đánh giá là khá tham vọng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 77% so với năm 2018.

Cụ thể, từ mức 1.053 tỉ đồng của năm 2018 lên mức 1.860 tỉ đồng. Mục tiêu về tổng tài sản của các ngân hàng đều tăng mạnh trong năm 2019. Chỉ tiêu về tổng tài sản cũng tăng 22,7% so với năm ngoái. Năm ngoái tổng tài sản của MSB là 137.768 tỉ đồng và kết thúc nay, ngân hàng này muốn tổng tài sản đạt mức 153.000 tỉ đồng.

Các ngân hàng có quy mô nhỏ khác đều rất tự tin trong việc đưa ra các chỉ tiêu lợi nhuận tăng so với năm 2018 khoảng 30%.

Đơn cử như lãnh đạo HDBank tự tin đặt ra chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế tăng 27% so với 2018, lên 5.077 tỉ đồng, tăng hơn 1.000 tỉ đồng so với năm vừa qua. Cơ sở cho niềm tin này đó chính là trong năm 2018, HDBank ghi nhận hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng trưởng tích cực. Cụ thể, tổng tài sản đạt 216.057 tỉ đồng, tăng 14,1%; tổng nguồn vốn huy động đạt 186.722 tỉ đồng tăng 9,5% so với năm trước đó. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.004 tỉ đồng.

Một ngân hàng khác có quy mô nhỏ là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cũng thông qua đại hội cổ đông thường niên đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng lên 1.000 tỉ đồng trong năm 2019, từ mức 2.258 tỉ đồng trong năm 2018 lên mức 3.200 tỉ đồng cho năm 2019.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) cũng đặt ra mức lợi nhuận trước thuế khá cao cho năm 2019. Trong năm 2018, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt mức 6.389 tỉ đồng, kỳ vọng vào sự phát triển bền vững của ngân hàng, ACB tiếp tục đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng gần 1.000 tỉ đồng lên mức 7.279 tỉ đồng.

Tuy nhiên, với góc độ phân tích của các chuyên gia kinh tế, lợi nhuận của các ngân hàng trong năm 2019 vẫn có nhiều thách thức. TS Trương Huy Mai – chuyên gia phân tích tài chính RMIT cho rằng, lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2019 sẽ không quá lạc quan. Nguyên nhân là do hệ thống vẫn còn rất nhiều các thách thức như vấn đề tăng vốn, xử lý nợ xấu… , và đi kèm với đó là chi phí sẽ tăng.

Nguồn: Báo Lao động