English
04/082023
Thông tin thị trường trái phiếu, thị trường bảo hiểm tuần 30.2023

Lũy kế đến thời điểm hiện tại, KBNN đã huy động được 208,729 nghìn tỷ đồng qua kênh phát hành TPCP, hoàn thành 52,1% kế hoạch phát hành năm 2023 (400 nghìn tỷ đồng). Hoạt động phát hành TPCP kỳ vọng sẽ tiếp tục thuận lợi  trong trung hạn trong bối cảnh thanh khoản của hệ thống ngân hàng dồi dào, chính sách tiền tệ nới lỏng có kiểm soát.

Thông tin đầy đủ xem tại đây Thị trường trái phiếu, thị trường bảo hiểm tuần 30.2023

GSTH