English
22/062022
Gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng công chức 2022

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo gia hạn tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2022.

Thời gian gia hạn tiếp nhận hồ sơ: Đến hết 16h30 ngày 30/6/2022.

Phương thức và địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trực tiếp tại trụ sở 109 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. (Điện thoại liên hệ 080 49 200).

Chi tiết xin mời xem tại đây Cong van 38.Gia hạn nhận hồ sơ 198_TB_UB

VP