English
01/072021
Gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC năm 2021. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 01/07/2021- 30/7/2021.

Nhận hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính tới Trụ sở Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, số 109 Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo, ĐT: 080 49 200).

Ứng viên quan tâm đề nghị nghiên cứu các nội dung liên quan tại Thông báo số 75/TB-UBGSTCQG ngày 18/5/2021. Thông báo tuyển dụng viên chức

VP