English
03/082022
Tổng quan thị trường giá cả 7 tháng đầu năm 2022

So với tháng trước, CPI tháng 7/2022 tăng 0,4% (khu vực thành thị tăng 0,42%; khu vực nông thôn tăng 0,37%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; riêng nhóm giao thông giá giảm 2,85% do giá xăng dầu trong nước giảm.

Thông tin chi tiết xem tại đây Tổng quan thị trường giá cả 7 tháng đầu năm 2022.

Nguồn: gso.vn