English
01/022023
Tổng quan thị trường giá cả tháng 1 năm 2023

So với tháng trước, CPI tháng 01/2023 tăng 0,52% (khu vực thành thị tăng 0,52%; khu vực nông thôn tăng 0,51%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng tăng giá; 2 nhóm hàng giảm giá; riêng nhóm bưu chính, viễn thông có giá ổn định so với tháng trước.

Báo cáo chi tiết xem tại đây Tong-quan-CPI-thang-01-nam-2023.

BBT