English
05/032024
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG GIÁ CẢ THÁNG HAI VÀ 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Lạm phát cơ bản tháng 02/2024 tăng 0,49% so với tháng trước và tăng 2,96% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 2 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 2,84% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,67%) chủ yếu do giá lương thực, xăng dầu, giá dịch vụ y tế và giá dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Thông tin đầy đủ xem tại đây Tong-quan-CPI-thang-02-nam-2024_27.02.2024

Nguồn: gso.vn