English
29/102018
Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, Ban Chấp hành Đoàn Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (BCH Đoàn Ủy ban) báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, cụ thể như sau:

 

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2017

 

 1. Đặc điểm tình hình
 2. Thuận lợi

Hoạt động của Đoàn thanh niên Ủy ban GSTCQG (ĐTN Ủy ban) luôn nhận được định hướng cụ thể, theo sát và tạo điều kiện từ Đảng ủy, lãnh đạo Ủy Ban và của Đoàn khối các cơ quan trung ương; sự phối hợp và giúp đỡ của Công đoàn, lãnh đạo các đơn vị trong Ủy ban.

Nhìn chung các đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt; được đào tạo cơ bản về chuyên môn; luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, xung kích trong các hoạt động tập thể của cơ quan với vai trò là lực lượng nòng cốt; đóng góp tích cực, hiệu quả, đặc biệt là trong các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xác định công tác Đoàn gắn với công tác chuyên môn và phục vụ công tác chuyên môn.

Hiện tại, ĐTN Ủy ban có 55 đoàn viên, chiếm 56% cán bộ Ủy ban. Trong đó, có 7 Đoàn viên đang giữ các vị trí lãnh đạo các phòng quan trọng trong Ủy ban. Về trình độ, ĐTN Ủy ban có 31 đoàn viên là thạc sỹ (chiếm 56,4%), 21 đoàn viên là cử nhân (chiếm 38,2%), 03 đoàn viên là cao đẳng (5,4%).

 1. Khó khăn

Cán bộ đoàn hầu hết đều là các cán bộ kiêm nhiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm nên hoạt động còn hạn chế. Quỹ đoàn còn hạn hẹp nên mặc dù cố gắng nhưng chưa tổ chức được các hoạt động quy mô lớn và có chiều sâu. Số lượng đoàn viên nữ chiếm hơn 60% đoàn viên ĐTN Ủy ban, nhiều đoàn viên nữ trong chế độ thai sản hoặc có con nhỏ nên khả năng tham gia các hoạt động đoàn còn hạn chế, làm ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của ĐTN Ủy ban.

 1. Kết quả đạt được
 2. Công tác tuyên giáo

Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên

Ban chấp hành ĐTN Ủy ban luôn chú trọng việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đoàn viên, nghiêm túc tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn Khối. Cụ thể:

Tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương V và VI khóa XII trong năm 2017 tới các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Ủy ban, các đồng chí Bí thư Chi đoàn trực thuộc để phổ biến đến toàn thể đoàn viên thanh niên trong Ủy ban; Các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác giáo dục của Đoàn cũng được tổ chức nghiên cứu, triển khai, đặc biệt là Chương trình hành động thực hiện theo Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030” được cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 41-KH/ĐUUBGSCTQG ngày 23/12/2015 của Đảng ủy Ủy ban. Tuyên truyền về Tháng Thanh niên năm 2017; Tuyên truyền các hoạt động về kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm cách mạng Tháng mười Nga (1917-2017); Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017); Tuyên truyền kỷ niệm 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đặc biệt là tuyên truyền về kế hoạch đại hội đoàn các cấp, đại hội Đoàn khối các cơ quan trung ương lần thứ III (2017-2022), tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các Chi đoàn trực thuộc triển khai có hiệu quả gắn với việc nâng cao ý thức nêu gương, đặc biệt của các cán bộ đoàn chủ chốt.

Công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống

Toàn thể đoàn viên thanh niên Ủy ban thực hiện chấp hành an toàn giao thông, thực hiện nghiêm túc các phong trào do cơ quan phát động như xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở; giáo dục đạo đức, lối sống văn minh, tác phong thanh lịch, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu trong đoàn viên, thanh niên; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. ĐTN Ủy ban tham gia diễn đàn hưởng ứng ngày Phát luật Việt Nam với chủ đề “Thanh niên với Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017” được tổ chức tại Bộ Tư Pháp ngày 06/11/2017. Tham gia tổ kiểm tra, chấp hành giờ giấc làm việc của cơ quan trong tháng 10/2017.

Công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên còn được thực hiện thông qua các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn (tỉnh Hà Giang, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Phú Thọ) và các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, đồng bào khó khăn ở các tỉnh miền núi phía Bắc (tỉnh Hòa Bình, tỉnh Lào Cai,…), các gia đình chính sách,…

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên

ĐTN Ủy ban chủ động tạo các diễn đàn trên mạng internet như trang facebook riêng của ĐTN Ủy ban để đoàn viên, thanh niên trong cơ quan và các cơ sở đoàn thuộc Đoàn Khối chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của mình cũng như những khó khăn, vất vả trong cuộc sống và công việc; thông qua sinh hoạt chi đoàn thường kỳ,…  Qua đó, BCH Đoàn Ủy ban đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên và định hướng dư luận xã hội, cung cấp những thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên.

ĐTN Ủy ban cũng tham gia hội nghị Báo cáo viên cấp Khối quý II/2017 với nội dung thông tin chuyên đề: Việt nam trong mối quan hệ với các cường quốc trên thế giới – những thời cơ và thách thức mới hiện nay. Nội dung này sau đó tiếp tục được các đoàn viên đưa ra để sinh hoạt tại các chi đoàn trong Ủy ban.

Công tác truyền thông

Các hoạt động phong trào, việc tổ chức và diễn biến kết quả Đại hội các Chi đoàn, Đại hội ĐTN Ủy ban, Đại hội Đoàn Khối được chuyển tải đầy đủ, kịp thời thông qua băng rôn khẩu hiểu, Website của Ủy ban hoặc thông qua trang mạng xã hội.

 1. Kết quả thực hiện 02 phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện”được triển khai tập trung vào loại hình thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: tham gia hiến máu nhân đạo; các hoạt động từ thiện tại các chi đoàn trực thuộc, địa phương nơi đoàn viên sinh sống; tham gia các chương trình về bảo vệ môi trường như hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 tham gia dọn dẹp môi trường tại chùa Pháp Vân.

Phong trào “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm” được các Chi đoàn trực thuộc đẩy mạnh trong đó đề cao việc sử dụng tiết kiệm văn phòng phẩm, tiết kiện điện, nước, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng của Ủy ban. Không chỉ “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm” tại cơ quan, đơn vị công tác, phong trào còn mang tính lan tỏa tốt, được đoàn viên thanh niên hưởng ứng tại tại nơi sinh sống. Qua phong trào này đã nêu cao ý thức, trách nhiệm sử dụng tài sản đến từng đoàn viên thanh niên.

Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

Tổ chức thành công các buổi tọa đàm khoa học có sự tham gia của đoàn viên các Chi đoàn ví dụ như: tọa đàm về nâng cao chất lượng giám sát lĩnh vực chứng khoán, lĩnh vực bảo hiểm; hệ thống chỉ tiêu giám sát tập đoàn tài chính. Đây là cơ hội để các đoàn viên có thể trao đổi kinh nghiệm và học hỏi, từ đó phát huy được tính sáng tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện kỹ năng phân tích, thuyết trình trước đám đông.

Trong công tác thực hiện cải cách hành chính tại Ủy ban, ĐTN Ủy ban và nhiều đoàn viên giữ các công tác quan trong trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Ủy ban giai đoạn 2013 – 2020. Hiện tại, một số công việc quan trọng có sự tham gia của các đoàn viên thanh niên Ủy ban như:

 • Tham gia góp ý đề án tinh giản biên chế của Ủy ban
 • Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giám sát thị trường tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm), giám sát các tập đoàn tài chính; áp dụng phương thức giám sát theo rủi ro, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.
 • Tham gia dự án hệ thống thông tin giám sát tài chính quốc gia
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động của Ủy ban; áp dụng và thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
 • Tham gia các tiểu ban chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban.
 1. Hoạt động phong trào

Đoàn viên, thanh niên Đoàn thanh niên Ủy ban GSTCQG đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Đoàn cấp trên cũng như Công đoàn phát động, thể hiện tính xung kích trong các phong trào thi đua. Cụ thể:

 • Tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, trong đó có một tiết mục đạt giải.
 • Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa nhân dịp 27/7.
 • Phối hợp với Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ tham gia chương trình tặng quà các hộ gia đình thương binh, liệt sỹ tại Tỉnh Phú Thọ và thăm Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.
 • Tham gia đoàn tình nguyện “Về nguồn” do Đoàn TNCS Khối các cơ quan Trung ương tổ chức chương trình “Hành trình tri ân – Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới những người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ tại địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 • Phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thăm và tặng quà cho thân nhân các gia đình liệt sỹ tại xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên.
 • Tham gia đóng góp và thực hiện chương trình tình nguyện phát cơm miễn phí tại Bệnh viện Tim Hà Nội, hiến máu tại Viện huyết học máu trung ương cùng câu lạc bộ Ấm lòng.
 • Thực hiện phong trào môi trường công sở xanh, sạch, đẹp với các hoạt động cụ thể như dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc mới tại 109 Quán Thánh, trồng cây xanh trong phòng làm việc.
 • Phối hợp với Công đoàn Ủy ban tổ chức thành công hội thi nấu ăn và chương trình kỷ niệm các ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10, tết thiếu nhi 1/6; hưởng ứng ngày môi trường thế giới tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại chùa Pháp Vân; giao lưu bóng đá với Vietcombank Đông Anh.
 • Tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, các gia đình chính sách do Công đoàn Ủy ban phát động.
 • Ngoài ra, Đoàn TN Ủy ban tổ chức các chương trình giao lưu nội bộ giữa các Chi đoàn trực thuộc cho các đoàn viên để tạo thêm tinh thần đoàn kết như tổ chức sinh nhật các đoàn viên, tổ chức chương trình 8/3, 20/10.
 1. Công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng

Đầu năm 2017, ĐTN Ủy ban tập trung vào công tác chỉ đạo các Chi đoàn hoàn thành đại hội chi đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2017-2019; thực hiện thành công đại hội ĐTN Ủy ban khóa II, nhiệm kỳ 2017-2019. Sau đại hội, BCH ĐTN Ủy ban khóa mới đã tiến hành họp lần thứ nhất để bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư. Cơ cấu BCH Đoàn Ủy ban khóa mới bổ sung một số đoàn viên trẻ, phấn đấu phát huy hơn nữa sự nhiệt huyết, sôi nổi của tuổi trẻ trong công tác Đoàn. Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Bí thư ĐTN Ủy ban Lê Hữu Phước đã vinh dự trúng cử vào Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Về công tác nâng cao nghiệp vụ công tác đoàn: (i) cử cán bộ đoàn tham gia các chương trình tập huấn chuẩn bị cho Đại hội Đoàn các cấp cùng với Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; (ii) Tham gia Đại hội điểm cấp Trung ương tại Đoàn Thanh niên Ban Tổ chức TW và cấp Khối của tại Đoàn thanh niên Ban Đối ngoại Trung ương, hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo tổ chức đại hội điểm do Đoàn khối tổ chức, từ đó rút ra kinh nghiệm tổ chức thành công đại hội Đoàn tại Ủy ban; (iii) Tham gia hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Khối quý II/2017; (iv) BCH Đoàn Ủy ban định kỳ tổ chức các cuộc họp BCH Đoàn Ủy ban mở rộng có sự tham gia của Bí thư các Chi đoàn để trao đổi, nâng cao chất lượng công tác đoàn tại các Chi đoàn; (iv) Tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn tại TP. Cần Thơ năm 2017 do Đoàn Khối tổ chức.

Ban chấp hành ĐTN Ủy ban đã làm tốt công tác quản lý đoàn viên; từng bước tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên được thực hiện tốt; hướng thanh niên vào các hoạt động của Đoàn.

Về công tác phát triển Đảng:  năm 2017 đã có 07 đồng chí đảng viên dự bị được xét chuyển Đảng chính thức; 03 đồng chí được kết nạp Đảng; 14 đoàn viên ưu tú đã được giới thiệu để Chi bộ theo dõi, xem xét kết nạp (Chi đoàn Văn phòng 05 đồng chí, Chi đoàn Ban GSTH 03 đồng chí, Chi đoàn Trung tâm thông tin 03 đồng chí, chi đoàn Ban Giám sát tập đoàn 01 đồng chí, chi đoàn Ban Nghiên cứu 03 đồng chí).Các đảng viên trẻ trong ĐTN Ủy ban GSTCQG đang thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu để các đoàn viên học tập và noi theo. Bên cạnh đó BCH Đoàn Ủy ban cũng luôn quan tâm giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về Đảng và động cơ phấn đấu vào Đảng trong sáng.

Về công tác đoàn vụ: ĐTN Ủy ban thường xuyên thực hiện tốt công tác đoàn vụ, thu nộp đoàn phí đầy đủ, đúng quy định. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

 1. Công tác thi đua khen thưởng

Nhằm tạo động lực cho các đoàn viên tích cực tham gia công tác đoàn và công tác chuyên môn, ĐTN Ủy ban đã ban hành quy chế thi đua khen thưởng và triển khai bình xét đoàn viên ưu tú tới các chi đoàn cơ sở để tiến hành khen thưởng, biểu dương kịp thời.

Đầu năm 2017, ĐTN Ủy ban đã được Trung ương Đoàn trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.

 1. Đánh giá chung

6.1. Ưu điểm

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của ĐTN Ủy ban năm 2017 đã đạt được mục tiêu đặt ra. Cụ thể, tập trung vào công tác tổ chức thành công Đại hội ĐTN Ủy ban, việc phân công nhiệm vụ tùy theo khả năng và năng lực qua đó phát huy triệt để tinh thần sáng tạo, tích cực của từng đồng chí trong BCH khóa mới đã được thực hiện. Bên cạnh đó luôn tích cực tổ chức, phối hợp tham gia các hoạt động phong trào thanh niên.

ĐTN Ủy ban đã chú trọng bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho đoàn viên, phối hợp với các Chi ủy quan tâm và bồi dưỡng để đoàn viên rèn luyện, phấn đấu đủ tiêu chuẩn kết nạp Đảng; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng ủy giao.

ĐTN Ủy ban đã thể hiện tính xung kích của thanh niên, góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ủy ban.

6.2. Hạn chế cần khắc phục

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác của ĐTN Ủy ban còn nhiều hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể là:

– Do điều kiện biên chế cơ quan không tăng, công việc chuyên môn ngày càng nhiều, nhiều đoàn viên đóng vai trò quan trọng trong hoạt động chuyên môn của phòng/ban, vì vậy khó tham gia đầy đủ hoạt động phong trào, thời gian bố trí sinh hoạt thường xuyên chưa được chủ động, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt công tác đoàn còn hạn chế.

– Tuổi trung bình của đoàn viên tương đối cao, số lượng đoàn viên ít. Nhiều đoàn viên nữ trong độ tuổi thai sản hoặc có con nhỏ nên khả năng tham gia các hoạt động đoàn còn hạn chế, làm giảm tính chủ động trong việc tổ chức, tham gia các phong trào, công tác đoàn

– Một số đoàn viên thanh niên dựa vào lý do cá nhân, công việc, không thực sự nhiệt tình, gắn bó và tham gia các phong trào Đoàn, một số ít có tâm lý ỷ lại khi thực hiện các nhiệm vụ chung.

6.3. Bài học kinh nghiệm

Từ những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế, ĐTN Ủy ban rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

– Một là: Tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện và bám sát chủ trưởng chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Ủy ban, Kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan và các chương trình hoạt động lớn của Ban Thường vụ Đoàn Khối để xây dựng Chương trình hành động của ĐTN Ủy ban cho phù hợp.

– Hai là: chú trọng công tác phổ biến, quán triệt cho đoàn viên thanh niên các Nghị quyết của Đảng ủy và của Đoàn một cách thường xuyên.

– Ba là, nâng cao vai trò của các chi đoàn trong việc triển khai các hoạt động đoàn; cũng như tạo điều kiện để các chi đoàn chủ động đề xuất sáng kiến góp phần làm phong phú hoạt động đoàn và phong trào thanh niên Ủy ban.

– Bốn là: thường xuyên nghiên cứu đổi mới hình thức sinh hoạt đoàn, tổ chức nhiều hoạt động có nội dung phong phú, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, gắn với hoạt động chuyên môn, nhằm thu hút nhiều hơn sự tham gia của các đoàn viên, thanh niên. Sau mỗi hoạt động phải có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.

– Năm là: Thường xuyên tổ chức giao lưu, trao đổi với các đoàn bạn, qua đó học hỏi kinh nghiệm trong công tác Đoàn, tăng cường sự gắn kết giữa các cơ sở đoàn, tạo sân chơi lành mạnh cho các đoàn viên tham gia.

– Sáu là: phải gắn kết chặt chẽ công tác đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. ĐTN Ủy ban chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ khi mỗi đoàn viên thực hiện tốt công việc chuyên môn được giao.

 

HẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2018

 

Phát huy những kết quả đạt được của công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy Ủy ban và Đoàn Khối các cơ quan TW, ĐTN Ủy ban xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 tập trung vào các nhiệm vụ và nội dung chính như sau:

 1. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018
 2. Bám sát sự chỉ đạo của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Ủy ban, xây dựng các Chương trình, Kế hoạch công tác khả thi, phù hợp với đặc thù của Ủy ban GSTCQG.
 3. Tổ chức, phát động các chương trình tình nguyện phù hợp với quy mô tổ chức đoàn, đặc biệt tích cực tổ chức các hoạt động tình nguyện ý nghĩa nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban GSTCQG (03/3/2008 – 03/3/2018)..
 4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, thanh niên. Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.
 5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thi đua lao động sáng tạo; tích cực tham gia cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.
 6. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng.
 7. Một số chỉ tiêu cụ thể

– 100% đoàn viên được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, các Nghị quyết của Đoàn các cấp.

– 100% đoàn viên tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống, các buổi thông tin, tọa đàm do cơ quan và Đoàn cấp trên tổ chức.

– 100% đoàn viên tiếp tục tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Tiếp tục bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú; chú trọng chất lượng đoàn viên giới thiệu cho Đảng. Phấn đấu trong năm 2018 giới thiệu cho Đảng kết nạp 6-8 đoàn viên.

– Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo lên Đoàn thanh niên Khối các Cơ quan Trung ương.

–  ĐTN Ủy ban xếp loại Đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc, 100%  đoàn viên xếp từ loại khá trở lên.

III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

 1. Công tác tuyên giáo
 • Phổ biến, quán triệt các nghị quyết của đảng, đoàn liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Tăng cường bồi dưỡng lý luận cho đoàn viên thanh niên về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giác ngộ lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin của thế hệ trẻ đối với chế độ xã hội chủ nghĩa; quán triệt các nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ cơ quan, Đoàn cấp trên.
 • Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, lối sống, ý thức pháp luật và công dân cho các đoàn viên, thanh niên nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hoài bão cho thanh niên, phòng ngừa những biểu hiện tiêu cực.
 • Đẩy mạnh triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Xác định đây là việc làm thường xuyên, liên tục, trong đó cần xác định các vấn đề trọng tâm để làm căn cứ học tập và làm theo, có thể đưa ra các mô hình điểm.
 1. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng

– Liên tục đổi mới các nội dung sinh hoạt Đoàn, gắn hoạt động đoàn với công tác chuyên môn. Đẩy mạnh hơn nữa việc đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hoạt động tại các chi đoàn cơ sở; nâng cao tính chủ động của các chi đoàn trực thuộc trong việc tập hợp đoàn viên thanh niên và là nòng cốt triển khai các hoạt động đoàn.

– Phối hợp với các chi bộ, đơn vị trong việc lựa chọn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng. Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng Đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú với Đảng.

– Triển khai và tham gia tích cực các hoạt động, phong trào do Đoàn cấp trên và cơ quan tổ chức; mở rộng học hỏi, giao lưu với các đoàn bạn.

 1. Hoạt động phong trào

– Tập trung và cụ thể hóa phong trào “Ba trách nhiệm” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát động thành các phong trào theo đúng khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia bản lĩnh, sáng tạo, tham mưu tốt, tư vấn giỏi, giám sát hiệu quả”.

– Từng bước nâng cao chất lượng trong phong trào thanh niên tình nguyện. Căn cứ vào tình hình thực tế công tác chuyên môn của đoàn viên để lựa chọn thời gian và địa điểm triển khai hoạt động cho phù hợp. Trong quá trình tổ chức hoạt động của các đội hình tình nguyện cần bám sát sự chỉ đạo của tổ chức Đảng, Đoàn cấp trên để kịp thời chủ động đáp ứng các nhu cầu nhiệm vụ, đồng thời giữ mối liên hệ thường xuyên với các tổ chức, đơn vị có liên quan để phát huy các nguồn lực tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi cho các hoạt động.

-Tăng cường và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm kết nối đoàn viên và duy trì lối sống đạo đức, lành mạnh, thân thiện và an toàn trong thanh niên. Vận động thanh niên tích cực tham gia xung kích giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác và phong trào đoàn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đoàn thanh niên Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia./.

 

Nơi nhận:

– Đảng ủy Ủy ban (để b/c);

– Đoàn Khối các CQTW (để b/c);

– Các đ/c UVBCH;

– Các Chi đoàn trực thuộc;

– Lưu ĐTN.

TM. BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

Lê Hữu Phước