English
29/102018
Chi bộ 1 tổ chức kết nạp đảng viên mới

Tham dự buổi Lễ có đại diện của Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, đại diện Ban chấp hành Công đoàn Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, đại diện của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, toàn thể đảng viên và các cảm tình Đảng của Chi bộ 1. Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, xúc động và đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định trong Điều lệ Đảng.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Khách – Bí thư Đảng ủy Ủy ban đã chúc mừng các đảng viên mới đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, chúc mừng Chi bộ 1 đã có thêm lực lượng đảng viên mới trẻ, nhiệt huyết. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên; Chi bộ 1 tiếp tục giúp đỡ các đảng viên mới để trở thành đảng viên chính thức đúng hạn.

Năm quần chúng vinh dự được kết nạp lần này gồm: Đồng chí Phạm Thị Loan (chuyên viên phòng Kế toán tài vụ), đồng chí Hoàng Thị Thùy Trang (chuyên viên phòng Thư ký Tổng hợp), đồng chí Nguyễn Việt Hà (chuyên viên phòng Hành chính Quản trị), đồng chí Nguyễn Đình Tú (Đội xe) và đồng chí Tạ Thanh Tú (Phòng Tổ chức Cán bộ và Đào tạo).

Phòng TTTT