English
24/032020
Chi bộ 2 tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đại hội Chi bộ 2 nhiệm  kỳ 2020 – 2022.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020–2022. Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi ủy đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; xây dựng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện ở đơn vị; Theo sát diễn biến tư tưởng của cán bộ, quần chúng để có những uốn nắn kịp thời, xây dựng môi trường làm việc văn minh, lành mạnh; xây dựng quy trình làm việc của Cấp ủy và của Chi bộ; phân công nhiệm vụ đối với từng đảng viên theo định kỳ; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt của Chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, gắn công tác lãnh đạo của Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng chương trình sinh hoạt định kỳ với nội dung phù hợp yêu cầu của nhiệm vụ chính trị; Đảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ, đơn vị. Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị, các tổ chức đoàn thể vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của Cấp ủy và đảng viên trong việc gương mẫu thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Thường xuyên quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, chủ động bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng, phân công đảng viên bồi dưỡng giúp đỡ các đối tượng đảng…

Đại hội cũng đã nghe báo cáo kiểm điểm cấp ủy; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo Đại hội Đảng bộ Ủy ban; văn kiện Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020–2022. Sau phần trình bày báo cáo, Các đảng viên thuộc Chi bộ đã phát biểu, thảo luận về các báo cáo.

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy mới, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Cấp ủy Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020 – 2022 được bầu gồm 03 đồng chí; trong đó đồng chí Vũ Thanh Xuyên, Phó Trưởng ban phụ trách được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ.

Đồng chí Vũ Nhữ Thăng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Nhữ Thăng đã ghi nhận kết quả đạt được và biểu dương những nỗ lực và cố gắng của tập thể Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua đặc biệt là tinh thần nêu cao tính gương mẫu của người đảng viên cộng sản dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn công tác Đảng với công tác chuyên môn để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, tiên phong  trong công tác cải cách hành chính tại Ủy ban.  Lĩnh vực giám sát tập đoàn tài chính là một vấn đề khó và phức tạp ngay cả với các nước có nền kinh tế phát triển nhưng Ban bước đầu đã chủ động đột phá nghiên cứu cho ra đời những báo cáo có chất lượng. Đồng chí chỉ đạo và hi vọng trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ sẽ phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, phê và tự phê. Đây là nhân tố nền tảng tập hợp và phát huy được tối đa các nguồn lực của đơn vị để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được Ban lãnh đạo tin tưởng giao phó.

Đồng chí Vũ Nhữ Thăng  phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, tân Bí thư Chi bộ Vũ Thanh Xuyên đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng Ủy, Ban lãnh đạo Ủy ban trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ 2 , đồng chí hứa sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo Phó Chủ tịch phụ trách, quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020 – 2022 cũng như nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Đồng chí Vũ Thanh Xuyên phát biểu bế mạc Đại hội 

BBT