English
22/112018
Chi bộ 2 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Ủy ban, ngày 21/11/2018, Chi bộ 2 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.

Tham dự buổi Lễ có toàn thể đảng viên và quần chúng cảm tình Đảng của chi bộ 2, đại diện Công đoàn cơ sở Ủy ban, Đoàn Thanh niên Ủy ban. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Văn Khách, Bí thư Đảng ủy – Phó Chủ tịch Ủy ban đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Quần chúng vinh dự được kết nạp lần này là đồng chí Phạm Trường Khang (chuyên viên Phòng Giám sát tập đoàn tài chính 1) Trải qua thời gian dài phấn đấu, với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng và cơ quan, đơn vị, đồng chí Khang đã khẳng định sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có lối sống lành mạnh, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, xúc động và đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định trong Điều lệ Đảng. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Khang đã đọc lời tuyên thệ, nguyện tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Ủy ban ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Khách–Bí thư Đảng ủy Ủy ban đã chúc mừng đồng chí Khang đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, chúc mừng Chi bộ 2 có thêm đảng viên mới trẻ, nhiệt huyết. Đội ngũ đảng viên của Chi bộ ngày càng được trẻ hóa, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển tổ chức Đảng của đơn vị và Ủy ban để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng Ủy ủy ban đã đặt ra. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên; Chi bộ 2 tiếp tục giúp đỡ các đảng viên mới để trở thành đảng viên chính thức đúng hạn.

Phòng TTTT