English
13/012018
CHI BỘ 2 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017-2020

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Ủy ban về kế hoạch đại hội chi bộ và Đảng bộ, ngày 03/10/2017, Chi bộ 2 đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Tham dự đại hội cùng với toàn thể đảng viên trong chi bộ có đại diện Đảng ủy và đại diện các chi bộ thuộc Ủy ban… Đặc biệt, đồng chí Trương Văn Phước – Quyền Chủ tịch Ủy ban đã tham dự và phát biểu chỉ đạo.