English
13/042021
Chi bộ 5 sinh hoạt chuyên đề tháng 4.2021

Cuộc họp chi bộ thường kỳ của chi bộ 5 đã có sự tham dự, chỉ đạo của Đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Khách cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Cuộc họp chi bộ thường kỳ tháng 4/2021 của Chi bộ tập trung vào các nội dung chính như: Triển khai thực hiện Quyết định số 99/BTCTW về việc tổ chức triển khai kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 4;  Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện kết luận số 120/KL-ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương về việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời cho một số đảng viên biệt phái công tác…

Sau đó chi bộ tiếp tục thực hiện nội dung sinh hoạt chuyên đề tháng 4 với việc tập chung thảo luận sôi nổi về chủ đề “Văn hóa công sở”.

CB5