English
06/112018
Công đoàn trung tâm thông tin giám sát tài chính quốc gia một ngọn lửa hồng

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ mà tất cả các đơn vị Công đoàn đều hết sức quan tâm. Công đoàn có vững mạnh mới có đủ vị thế để thể hiện vai trò của mình là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, song xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh ở mỗi đơn vị, mỗi ngành nghề đều có những bước đi khác nhau. Đối với Công đoàn bộ phận Trung tâm việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh hết sức được chú trọng bởi công đoàn là nơi trực tiếp vận động cán bộ, công chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của Ủy ban và các Nghị quyết của Đảng và cũng là nơi trực tiếp đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của Đoàn viên trong Trung tâm. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là điều mong muốn của tất cả đoàn viên công đoàn. Đòi hỏi mỗi cán bộ Công đoàn cần tìm tòi nghiên cứu các hoạt động thích hợp nhằm mục đích đem lại hiệu quả và chất lượng cho hoạt động Công đoàn, góp phần đưa chất lượng hoạt động của Công đoàn ngày một đi lên.

Với sự ra đời non trẻ, Công đoàn Trung tâm được thành lập vào ngày 10/03/2013, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Công đoàn cơ sở Ủy ban. Tuy mới được thành lập, nhưng Công đoàn P Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Ủy ban, của Công đoàn cơ sở Ủy ban. Các đoàn viên trong Trung tâm có năng lực, trình độ chuyên môn, luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ và chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của cơ quan; có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tham gia đầy đủ và nhiệt tình các phong trào thi đua, phát động của công đoàn cấp trên.

Công đoàn Trung tâm luôn xác định, muốn xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh thì từng đoàn viên sinh hoạt cần vững vàng không chỉ là về hoạt động đoàn thể mà còn mạnh về năng lực trình độ chuyên môn. Tại Trung tâm với tổng số cán bộ, công chức: 14 người, trong đó trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đánh giá khá cao: Tiến sỹ: 02 người (14.28%) ThS: 10 người (71,42%), Đại học: 2 người (14,29 %). Công đoàn Trung tâm luôn chú trọng tập trung để động viên đoàn viên tích cực tham gia học tập, nghiên cứu, trau dồi chuyên môn, tạo ra các hoạt động thiết thực để các đoàn viên vừa là có môi trường để học tập, vừa là sân chơi để tăng tình đoàn kết trong mỗi cán bộ Trung tâm.

Công đoàn Trung tâm luôn làm tốt công tác triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các qui chế, qui định của Đảng. Các kế hoạch của Công đoàn cơ sở Ủy ban được tổ chức và phổ biến tới từng đoàn viên công đoàn, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó, Công đoàn Trung tâm thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức Trung tâm nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của biển, đảo với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Công đoàn Trung tâm cũng luôn triển khai phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên Công đoàn, đã quan tâm đến đời sống quyền lợi ích chính đáng của đoàn viên như làm tốt công tác thăm hỏi động viên công chức và đề xuất bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi cho đoàn viên phù hợp theo quy định, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động trong các dịp Tết cổ truyền dân tộc; các ngày lễ Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày thiếu nhi 1/6; trung thu; tổ chức sinh nhật cho các đoàn viên Công đoàn Trung tâm, tổ chức các hoạt động văn hóa, thăm quan, học tập…

Cùng với Công đoàn Ủy ban, phong trào thi đua trong Công đoàn Trung tâm đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Công đoàn Trung tâm đã phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban và được đoàn viên công đoàn hưởng ứng nhiệt tình, trong đó tập trung vào thi đua học tập nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ và tin học, đảm bảo đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ủy ban; tích cực sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí quản lý, văn phòng phẩm; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”…

Với lực lượng đoàn viên công đoàn còn mỏng, Công đoàn Trung tâm luôn chú ý đến công tác phát triển đoàn viên cả về chất và lượng, đã giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng, nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh.

Trong thực tiễn để xây dựng Công đoàn vững mạnh có rất nhiều biện pháp, Công đoàn Trung tâm tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng Công đoàn vững mạnh, bảo đảm cho Công đoàn Trung tâm nói riêng, Công đoàn cơ sở Ủy ban nói chung thực sự là cơ sở vững mạnh của hệ thống tổ chức Công đoàn, góp phần ổn định quan hệ lao động, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động làm cho cán bộ, công chức Trung tâm ngày càng gắn bó với tổ chức Công đoàn hơn nữa.

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TRUNG TÂM THÔNG TIN