English
08/092023
Cuộc thi trực tuyến “Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam qua các kỳ đại hội”

Công đoàn Viên chức Việt Nam có Công văn 368/CĐVC ngày 30/8/2023 về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam qua các kỳ đại hội”, đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Cuộc thi được phát động, tổ chức trong toàn hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam (Bao gồm: Các công đoàn trực thuộc và Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố).

Đối tượng tham gia là đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ) đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố.

Nội dung thi tìm hiểu các kỳ đại hội của Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam và được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trên phần mềm máy tính, điện thoại thông minh dành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố.

Hướng dẫn dự thi: truy cập đường dẫn sau để tìm hiểu:
https://congdoanvienchucvn.org.vn/cuoc-thi-truc-tuyen-cong-doan-viet-nam-va-cong-doan-vien-chuc-viet-nam-qua-cac-ky-dai-hoi.html

– Link tham gia dự thi:
https://cdvc.congdoanvietnam.org/cuoc-thi/cong-doan-viet-nam-va-cong-doan-vien-chuc-viet-nam-qua-cac-ky-dai-hoi-1?gidzl=qUKyPOIgqGBL-ZHcYR3H0ThsC6EHwjm3nAKuOvNerGcJzMHhbxs0N93xCJl7uuTRbVmsQ6DbVjHIXQdV1G

CĐUB