English
30/092022
Đại hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2022-2025

Chiều ngày 26/9/2022, thực hiện kế hoạch được Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia phê duyệt, Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2022 – 2024 được tiến hành trọng thể với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tham dự Đại hội có 16/17 đảng viên được triệu tập. Đại hội vinh dự được đón tiếp Đồng chí Nguyễn Văn Khách, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban tới dự, chỉ đạo Đại hội.

Sau khi nghe Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội chi bộ; Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Đại hội đã thảo luận, góp ý đối với báo cáo chính trị, nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên về phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Chi bộ 1 trong giai đoạn 2022-2024.

Đại hội cũng sáng suốt lựa chọn, bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2024; theo đó, các đồng chí có tên sau đã trúng cử vào Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2024: Đ/c Nguyễn Tất Thái, Chánh Văn phòng giữ chức Bí thư Chi bộ, Đ/c Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chánh Văn phòng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và Đ/c Phạm Thị Loan, Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tài chính giữ chức Chi ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó: (i) Thống nhất đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ trên các mặt công tác: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW 4 khóa XII; Công tác xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra giám sát; Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; (ii) Thông qua phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2022 – 2024; xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện. Đại hội giao cho Chi uỷ nhiệm kỳ 2022 – 2025 căn cứ Nghị quyết đại hội, hoàn thiện để ban hành các văn kiện đại hội; xây dựng chương trình và có kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết đại hội.

Đại hội Chi bộ 1 khẳng định: với quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, nhất định sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ 1 trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022 – 2024, Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

CHI BỘ 1