English
20/122022
Đề cương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu. Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã có công văn số 375-CV/BTG ngày 07/12/2022 hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền. Hướng dẫn chi tiết xem tại đây Hướng dẫn kỷ niệm 110 năm ngày sinh đc Huỳnh Tấn Phát

VPĐU