English
05/082019
Gặp mặt, nghe nói chuyện chuyên đề về Bác Hồ

Tại buổi sinh hoạt chính trị này, đoàn đã tham gia thắp hương Bác tại nhà 67, thăm quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch. Nghe nói chuyện chuyên đề về di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giáo sư Tiến sỹ Bùi Đình Phong Học việc chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền tải tới những câu chuyện cảm động và chân thực về cuộc đời, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất thế giới, nhà lãnh đạo tài ba và cũng là một nhà giáo dục lỗi lạc. Trong đó “Nêu cao tinh thần trách nhiệm – Chống chủ nghĩa cá nhân – Nói đi đôi với làm”, “Cần – Kiệm – Liêm – Chính – Chí – Công – Vô tư” là những tư tưởng cốt lõi, lời dạy xuyên suốt cuộc đời của Bác Hồ về đạo đức, mà mỗi người, đặc biệt là với các đảng viên, công chức cần phải học tập,quán triệt và thực hiện.

Trong thời gian qua, Công đoàn cơ sở Ủy ban đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy và Ban lãnh đạo Ủy ban đặc biệt trú trọng đến công tác tư tưởng chính trị cũng như  đời sống của đảng viên và cán bộ Ủy ban. Các hoạt động sinh hoạt chính trị do Công đoàn cơ sở Ủy ban tổ chức hoặc tham gia đã không chỉ nâng cao ý thức chính trị mà còn tạo tinh thần đoàn kết gắn bó trong công tác cũng như sinh hoạt của công đoàn viên qua đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác chuyên môn.

Phòng TTTT