English
25/072023
Hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa

Thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, Công đoàn Ủy ban phối hợp với Đoàn Thanh niên Ủy ban và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình thiện nguyện tại Hải Dương và Bắc Giang trong ngày 25/7/2023.

Đoàn thiện nguyện có sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy và Lãnh đạo Ủy ban, đại diện BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Công đoàn bộ phận và một số nhà tài trợ và khách mời.

Trong chương trình, Đoàn đã trao 20 xe lăn cho người khuyết tật tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương và trao 70 xe lăn cho người khuyết tật tại  huyện Lục Nam, Bắc Giang.

  

CĐUB