English
25/012022
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20215 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam  về việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ), sáng 24/01/2022, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Ủy ban) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2022.

  

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách nhấn mạnh, trong thời gian tới, toàn thể CBCCVCNLĐ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác chuyên môn; từng đơn vị, cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2022.

 

 

 

 

 

 

Hội nghị cũng tiến hành bầu Ban Thanh tra Nhân dân, ký giao ước thi đua và trao thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho một số cá nhân, đơn vị trong Ủy ban.

BBT