English
28/022023
Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 521 điểm cầu với sự tham dự của 28.458 đại biểu. Chủ trì tại điểm cầu Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương là đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cùng các Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương: Nguyễn Quang Trường, Đỗ Việt Hà.Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời nêu một số yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Điểm cầu Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia có sự tham dự của các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chi ủy viên các chi bộ trực thuộc, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban, Chủ tịch công đoàn Ủy ban và Bí thư Đoàn TN Ủy ban.

Thông tin tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho hay, việc biên soạn cuốn sách này xuất phát từ kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được trong 10 năm qua. Cuốn sách gồm 612 trang với hơn 100 hình ảnh minh họa, được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, cẩn trọng và kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao.

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học giới thiệu tổng quan về mục đích, ý nghĩa và quá trình, biên soạn xuất bản cuốn sách; khái quát những điểm mới và nội dung, hình thức cuốn sách. Cuốn sách về nội dung gồm 3 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cuốn sách có khối lượng tri thức lớn, tổng kết lý luận và thực tiễn tổ chức cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta. Việc quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung của cuốn sách mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam đang được Đảng ta chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, trở thành một cuộc chiến không khoan nhượng và đã đạt những kết quả toàn diện, tích cực. Cuốn sách này được đăng tải tại https://stbook.vn/store_detail.

Theo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, việc ban hành kế hoạch này nhằm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của Cuốn sách, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối nhận diện đúng về tham nhũng, tiêu cực hiện nay; từ đó chủ động tích cực phòng ngừa. Sau hội nghị này, Cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo và các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nêu trong Cuốn sách.

BBT