English
10/052024
Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW

Sáng ngày 10/5/2024, tại Trụ sở 109 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tham gia Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức.

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến kết nối với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và có sự tham gia của đồng chí Vũ Nhữ Thăng, Bí thư Đảng bộ – Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ cùng chi ủy các chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị các đại biểu nghe Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW; Đồng chí Trần Duy Đông thứ trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kết luận Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW.

BBT