English
11/042024
Hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2024

Sáng ngày 10/4/2024, Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tham gia Hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2024 do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến và có sự tham gia của đồng chí Vũ Nhữ Thăng, Bí thư Đảng bộ – Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban, đồng chí Nguyễn Văn Khách, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Ủy ban, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ cùng chi ủy các chi bộ trực thuộc.

Nội dung Hội nghị tập trung vào 2 chuyên đề chính:

  • Chuyên đề 1: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
  • Chuyên đề 2: “ Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nghiệm”.

TTTT