English
14/122022
Hội thảo “NHẬN DIỆN MỘT SỐ RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ”

Sáng ngày 13/12, tại trụ sở Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Đoàn thanh niên Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Ủy ban) và Ban Nghiên cứu Điều phối chính sách giám sát chủ trì, phối hợp cùng Đoàn thanh niên Đoàn thanh niên Bộ Tài chính và Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Nhận diện một số rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam và đề xuất, kiến nghị”.

Tham dự hội thảo có Đồng chí Nguyễn Tất Thái, Thường trực Đảng ủy, Chánh VP UBGSTCQG; Đ/c Nguyễn Thị Hải Bình, Quyền Trưởng ban, Ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách giám sát; Đ/c Dương Ngọc Sơn, Bí thư ĐTN Ủy ban; Đ/c Lê Đôn, Bí thư ĐTN Bộ Tài chính; cùng các khách mời là lãnh đạo các đơn vị của Ủy ban, các Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn và đoàn viên Thanh niên của Ủy ban, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

Hội thảo được nghe 4 bài tham luận đóng góp từ các đồng chí chuyên gia, nhà nghiên cứu, đoàn viên từ UBGSTCQG, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính liên quan đến: những rủi ro, thách thức từ kinh tế – tài chính thế giới; Tổng quan thị trường tài chính Việt Nam năm 2022, nhận diện một số rủi ro nội tại; Rủi ro tài chính và vấn đề bảo vệ người tiêu dùng tài chính ở việt nam hiện nay; định hướng và đề xuất phát triển thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2030.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, và các bạn đoàn viên đã thảo luận, đóng góp và trao đổi ý kiến trên tinh thần tích cực, không khí học hỏi, cởi mở và sôi nổi, mang lại nhiều thông tin mới bổ ích, gắn liền với công tác chuyên môn. Hoạt động này giúp nâng cao hiểu biết, cập nhật kiến thức, trao đổi góc nhìn đa chiều hơn về thị trường tài chính Việt Nam, những rủi ro và thách thức, từ đó có thể đưa ra những đề xuất, kiến nghị chính sách đối với Việt Nam trong giai đoạn tới.

Đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn của Ủy ban tham dự Hội thảo đều đánh giá cao hoạt động nghiên cứu học và nội dung thảo luận của Đoàn Thanh niên. Các lãnh đạo luôn ủng hộ các sáng kiến tham mưu chính sách của đoàn viên thanh niên trong việc đóng góp vào quá trình phát triển thị trường tài chính an toàn, ổn định và lành mạnh; mong muốn các đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đóng góp nhiều hơn cho cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Các nội dung trao đổi, thảo luận trong hội thảo sẽ là những đóng góp tích cực, có giá trị để các Ban, đơn vị chuyên môn của Ủy ban và các Bộ ngành tham khảo và bổ sung, hoàn thiện các nội dung báo cáo, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Hội thảo cũng giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, đóng góp của đoàn viên thanh niên với các hoạt động chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Kết quả hội thảo thể hiện vai trò của Thanh niên Việt Nam với tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm, dám sẵn sàng tiếp cận các vấn đề khó để bồi dưỡng, tôi luyện chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

ĐTN