English
19/072023
Hướng dẫn kỷ niệm 94 năm thành lập Công đoàn viên chức Việt Nam

Công đoàn Việt Nam, sơ khai là Công hội Ba Son và tiền thân là tổ chức Công hội đỏ Bắc Kỳ đư­ợc thành lập ngày 28 tháng 7 năm 1929 tại số nhà 15, phố Hàng Nón, Hà Nội. Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ ra đời có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào công nhân và sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể cách mạng rộng lớn của mình, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ý chí nguyện vọng của đông đảo công nhân, viên chức, lao động và được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

94 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang của Công đoàn Việt Nam. Để phù hợp hoàn cảnh của mỗi giai đoạn cách mạng, Công đoàn Việt Nam đã nhiều lần thay đổi tên gọi: Công hội đỏ (1929 – 1935), Nghiệp đoàn ái hữu (1936 – 1939), Hội công nhân phản đế (1939 – 1941), Hội công nhân cứu quốc (1941- 1946), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946- 1961), Tổng Công đoàn Việt Nam (1961- 1988) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ năm 1988 đến nay. Dù mang tên gọi khác nhau nhưng 90 năm qua, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn luôn gắn liền với những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng và cuộc đời, sự nghiệp hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn viên chức Việt Nam tại công văn số 281/HD-CĐVC ngày 11/7/2023 về tuyên truyền, kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ CĐVC Việt Nam đã có hướng dẫn các công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết theo Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt NamF.

CĐUB